WIE ZIJN WIJ?

Fifty-One is een vrienden- en serviceclub, waarvan de leden regelmatig bijeenkomen om van elkaar te leren. Het organiseren van lezingen en samen maatschappelijk actief zijn dragen bij aan onze ontwikkeling. Alle samenkomsten zijn gebaseerd op onze kernwaarden Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid.

Fifty-One is geen ‘business club’ of maatschappelijke belangengroepering. In goede onderlinge verstandhouding, maar zonder economische motieven en zonder vooringenomen standpunten, zetten de leden zich in voor de samenleving. In de avondvullende, geanimeerde en bovenal gezellige clubbijeenkomsten staan de voordrachten en het bespreken van goede-doelen projecten centraal.

Dit alles vindt plaats onder het genot van een goed verzorgde maaltijd. Met de naam Fifty-One onderstrepen we de intentie om jong en dynamisch te blijven. De 51 refereert aan ons streven van een gemiddelde leeftijd en maximale club grootte. Fifty-One Nederland bestaat op dit moment uit vijf Nederlandse clubs, die samen District 113 Nederland vormen en allen deel uitmaken van Fifty-One International.

Fifty-One is een relatief jonge, maar ervaren serviceclub.

In 2017 vierde Fifty-One haar 51e verjaardag. In 1966, een bewogen jaar met veel veranderingen, is Fifty-One in België opgericht door oud-leden van de Round Table.

Vanwege het bereiken van de 40-jarige leeftijd moesten ze deze serviceclub verlaten, maar ze wilden toch hun vriendschapsbanden behouden en zich blijven inzetten voor goede doelen.

Ze besloten in Waterloo een nieuwe internationale serviceclub op te richten die sindsdien een eigen plaats heeft verworven tussen de traditionele organisaties.

Fifty-One was de eerste en is nog steeds de enige serviceclub die is ontstaan op het Europese vasteland.

Het internationale hoofdkwartier is gevestigd in Brussel.

Fifty-One telt op dit moment bijna 2500 leden die voornamelijk in West-Europa wonen. Ook zijn er enkele clubs buiten Europa te vinden.

Fifty-One International

Wat doen wij?

Alle clubs hebben een vast vergaderschema. In veel gevallen is dit tweemaal per maand op een vaste dag in de week, en ook veelal op een vaste locatie. Bij de meeste clubs staat per bijeenkomst een lezing centraal die wordt verzorgd door een van de clubleden of een gastspreker.

De onderwerpen zijn daarbij grenzeloos en kunnen variëren van maatschappelijke kwesties en wetenschappelijke ontwikkelingen tot en met historische of actuele gebeurtenissen. Ieder onderwerp houdt ons daarbij scherp. De resterende tijd wordt gevuld met het uitwisselen van gebeurtenissen en wetenswaardigheden en het initiëren, ontwikkelen en plannen van activiteiten, onder het genot van een goed glas wijn.

Een vast onderwerp op de agenda wordt gevormd door de aandacht voor een of meer maatschappelijke projecten. We proberen ons daarbij in te zetten voor mensen die onze steun kunnen gebruiken.

Daarnaast genereren we jaarlijks geld voor een goed doel door het organiseren van een evenement of actie. Hierbij moet gedacht worden aan een Haringparty, PubQuiz, Wijnactie of Concert. Tijdens onze bijeenkomsten zijn we afwisselend formeel en informeel, omdat we vinden dat structuur en traditie cachet geeft aan onze vereniging en vriendschap het beste gedijt in een informele sfeer. Daarbij hechten we veel waarde aan relativering en humor.

Oorspronkelijk bestond Fifty-One enkel uit mannen, maar al vanaf 1983 zijn er ook Ladies-clubs waarvan het aantal sindsdien fors is gegroeid. Inmiddels zijn er ook gemengde clubs en iedere club staat het vrij om hierin een eigen keuze te maken. Een vrije keuze geldt voor vrijwel alle zaken, zolang de kernwaarden Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid worden ondersteund en gestimuleerd. Voor een goede gang van zaken binnen een club wordt van leden verwacht dat ze naar eigen vermogen regelmatig aanwezig zijn en bereid zijn tot inzet en deelname aan de projecten die door de club georganiseerd worden.

Iedere club heeft een Bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het Bestuur wordt verder ondersteund door een protocolchef die de vergaderingen organiseert en leidt. Om voor de club een maatschappelijke veelzijdigheid te krijgen wordt gestreefd naar een diversiteit in vertegenwoordigde beroepen. Alle leden kunnen zich volgens zijn of haar aard en persoonlijkheid ontplooien.

De afzonderlijke clubs zijn de basis en dynamiek van Fifty-One en de clubs worden daarbij ondersteund door een Districtsbestuur dat de onderlinge samenhang tussen de clubs stimuleert. De voorzitter van het Districtsbestuur wordt gouverneur genoemd en verder bestaat het uit een oud-gouverneur, secretaris, penningmeester en de voorzitters van de clubs uit het district. De gouverneur maakt tevens deel uit van het Fifty-One Hoofdbestuur dat in Brussel zetelt.

ONZE ORGANISATIE

GOEDE DOELEN

De leden van Fifty-One zetten zich actief in om ondersteuning en hulp te bieden aan mensen die een steuntje kunnen gebruiken. Het bieden van diensten aan de gemeenschap is namelijk één van de belangrijkste doelstellingen van Fifty-One. Acties hiervoor betreffen zowel daadwerkelijke ondersteuning als het genereren van gelden voor maatschappelijke initiatieven.

Bij daadwerkelijke ondersteuning helpen we mensen of organisaties om iets voor elkaar te krijgen of te zorgen voor een plezierige dag voor zorgbehoevenden.

Naast deze ondersteuning proberen we ook zoveel mogelijk geld te genereren om een organisatie of een groep van mensen financieel te ondersteunen. Dit doen we door evenementen of acties te ontwikkelen en te organiseren.

Er kunnen veel redenen zijn om lid te worden van een Fifty-One club.

  • Uitbreiden van je sociaal netwerk met nieuwe vrienden, die onafhankelijk denken, een brede belangstelling hebben en soms wat eigenwijs zijn,
  • Ontwikkelen en onderhouden van je kennis op een breed terrein tijdens levendige lezingen en bedrijfsbezoeken,
  • Leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving met gelijkgestemden door het initiëren en uitvoeren van maatschappelijke projecten.

Lid kun je worden door eerst kennis te komen maken. Dit is eenvoudig. Je kunt daarvoor het beste een of meerdere avonden als gast deelnemen aan onze clubbijeenkomsten. Belangstellenden vanaf 30 jaar zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij de protocolchef van de club van hun keuze (zie Bestuur bij Onze Clubs/ link).

Is er geen club bij je in de buurt? Vanaf 5 leden is het mogelijk zelf in Fifty-One verband een club te starten, waarbij we dan uiteraard zullen ondersteunen. Hiervoor kun je contact opnemen met de secretaris van het districtsbestuur (zie Bestuur) of de protocolchef van een club naar keuze. Fifty-One Nederland kent nog geen dames of mixed clubs, maar deze kunnen eveneens worden gestart.

LID WORDEN