FIFTY-ONE WENST U EEN GEZOND EN VERDRAAGZAAM 2022

FIFTY-ONE WENST U EEN GEZOND EN VERDRAAGZAAM 2022

 

De afgelopen 2 jaren waren helaas geen jaren waarin we ons als serviceclub Fifty-One voor de volle 100% in hebben kunnen zetten. De meeste van onze samenkomsten waren niet mogelijk op de wijze waarop we dat gewend waren. Een gezellig samenzijn met een leerzame lezing, een goede maaltijd en interessante discussies werd vaak omgezet in een ‘zoom’-bijeenkomst. Niet helemaal hetzelfde, maar hierdoor was het toch mogelijk om met elkaar in ‘mentaal’ contact te blijven. ‘Fysieke’ bijdragen, zoals verzorgen van plezierige dagjes voor ouderen, zijn niet mogelijk geweest, maar enkele Fifty-One clubs zijn ondanks de pandemie gerelateerde belemmeringen in staat gebleken om geld in te zamelen voor goede doelen.

2022 – HET JAAR VAN DE VERDRAAGZAAMHEID

Laten we hopen dat 2022 een jaar wordt waarin we kunnen herstellen van de pandemie. We wensen u voor het komende jaar dan ook een goede gezondheid toe en met veel dagelijks plezier. Laat het een jaar worden waarin alle mensen die hun empathisch vermogen hebben verloren dit weer terug zullen vinden en de onder druk staande verdraagzaamheid weer in een rustiger vaarwater terechtkomt.

Het karakter van onze club is ongewijzigd gebleven. Onderling zijn alle leden verbonden met Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid en ook naar buiten willen we dit uit blijven stralen. Maar met meer leden kunnen we ook meer doen. Wilt u met ons meedoen?

VANAF 2022: SAMENLEREN EN SAMENWERKEN IN CLUBVERBAND

U kunt aansluiten bij een van onze huidige clubs. Maar als dit niet in de directe omgeving is kunt u ook een nieuwe club vormen. Dat kan een mannenclub worden, maar dat kan ook een vrouwenclub of een gemengde club zijn. Als u met meer dan 5 vrienden of vriendinnen (richtlijn 40-60 jaar) een club wilt gaan vormen met leden die elkaar met vaste regelmaat opzoeken dan kunt u contact opnemen met de secretaris van het districtsbestuur of met de procolchef van een Fifty-One club naar keuze.

Lees meer over Fifty-One of ga naar de Fifty-One club van uw keuze:

- Breda
- 's-Hertogenbosch
- Walcheren